ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА WWW.TALENTICA.BG

Последна актуализация: 01.02.2021

 Компанията "Талентика" ЕООД, ЕИК 205944023, седалище и адрес: София, район Лозенец, ул. Червена стена 58, 1-ви етаж ("Талентика", ''ние", "нас") е посветена на защитата и поверителността на личните ви данни. Използваме технически и административни методи и предпазни мерки за защита на информацията, която съхраняваме и използваме.

Тази Политика за поверителност обяснява каква лична информация събираме от вас и защо.

Видове лична информация, която събираме

  1. Ние събираме лична информация за вашите посещения на www.talentica.bg, включително данни за трафика, данни за местоположението и лични данни от формата за контакт. Това ще направи следващото ви посещение на уебсайта по-приятно. Ние ще предложим подходящо за вас съдържание въз основа на местоположението, от което влизате в уебсайта. Имайте предвид, че условията на вашата лична информация чрез нашите формуляри за контакт не са законова или договорна необходимост. Също така, че полетата, обозначени със звездичка (*), са задължителни, тъй като се нуждаем от тази информация, за да се съобразим или да отговорим на вашето искане. 
  2. Ние също събираме лична информация, за да ви изпращаме директен маркетинг по имейл, когато се включите за тази цел в съответната форма за контакт (Бюлетин). Можете да се откажете от получаването на бъдещи маркетингови съобщения по всяко време.

 

Защо събираме лични данни?

Talentica събира лични данни по следните причини:

  • Да изпращаме съдържание, съобразено с предпочитанията на всеки посетител
  • Да изпращаме друг вид информация - като новини и предстоящи събития, свързани с Талентика 
  • Уверете се, че съдържанието на уебсайта се показва по най-ефективният начин на вашето устройство
  • За да подобрим системата на уебсайта

 

Споделяне с трети страни

За да популяризираме ефективното ни използване на вашата информация и да ви предоставим съдържанието и ресурсите, ние разкриваме вашата информация на трети страни. И все пак това разкритие ще се случи само при следните обстоятелства:

  • На други компании и физически лица (т.е. доставчици, изпълнители и агенти), с които влиза във взаимоотнишения, за да изпълняват функции от името на Талентика. Имайте предвид, че тези трети страни подлежат на договорни задължения за поверителност.
  • На държавни или правоприлагащи органи

 

Бисквитки

Ние събираме информация за вашия компютър, включително IP адрес, операционна система и тип браузър, за системно администриране. Тези данни не ви идентифицират и се събират със статистически цели.

 

По същата причина получаваме информация за общото ви използване на интернет, като използваме файл с бисквитки, който се съхранява на вашето устройство. Бисквитките ни помагат за подобряване на уебсайта и за предоставяне на по-надеждно и персонализирано съдържание. 

 

ЗА КОНТАКТ

Молим ви да се обърнете към нас с въпроси, коментари и искания във връзка с тази Политика за поверителност по имейл: office@talentica.com. Благодаря ти!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

Тези общи условия се отнасят за достъпа и ползването на уеб сайта на talentica.bg поддържан и управляван от "Талентика" ЕООД, което е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205944023, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул.Червена стена, 58, ет. 1.

Уебсайтът talentica.bg предоставя информация относо предоставяните от дружеството услуги като всеки посетител може да осъществи контакт с нас по съответния ред и да ни изпрати запитване. Предоставената информация не представлява предложение или покана за покупка, търговия или сключване на каквато и да е било сделка без взаимно съгласие.

С осъществяването на достъп до уебсайта всяко лице приема настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, които се прилагат по време на използване на уебсайта, и се съгласява да ги спазва. Посетителите, които не са съгласни с Общите условия, не са задължени да използват настоящия уебсайт.

"Талентика" ЕООД няма никакво задължение уебсайтът да е напълно достъпен по всяко време и няма да носи отговорност, ако по някаква причина той не е достъпен, изцяло или отчасти, по всяко време или за какъвто и да е период. В случай, че извършите регистрация на сайта, във връзка с която получите потребителско име, парола или всяка друга информация, като част от процедурите за сигурност, тя се третира като поверителна и не трябва да се разкрива пред трети лица. "Талентика" ЕООД не носи отговорност в случай, че в информацията, предоставена на сайта има допуснати грешки и/или несъответствия, освен в случаите, когато се докаже, че е извършена измама.

В случай, че извършите регистрация на сайта, във връзка с която получите потребителско име, парола или всяка друга информация, като част от процедурите за сигурност, тя се третира като поверителна и не трябва да се разкрива пред трети лица. "Талентика" ЕООД не носи отговорност в случай, че в информацията, предоставена на сайта има допуснати грешки и/или несъответствия, освен в случаите, когато се докаже, че е извършена измама.

Събирането, съхраняването и обработването на лични данни се осъществява съгласно действащото законодателство и правалита на Уведомлението за обработка на личните данни от кандидатите за работа, което се намира на уебсайта

Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез уебсайта са независими и дружеството не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. В допълнение, компанията не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

Достъпът и ползването на настоящия уебсайт се регулира от разпоредбите на действащото българско законодателство и други относиме международни актове. Всички възникнали правни спорове във връзка с използването на настоящия уебсайт ще се разрешева пред компетентния български съд

"Талентика" ЕООД по всяко време може да актуализира и допълва Общите условия, когато обстоятелствата го налагат.