Подходът на Талентика

Анализираме индивидуалните нужди на партньорите ни и предлагаме най-подходящото решение

Прилагаме специализиран подход спрямо сектора и позицията

Правим предварително търсене и селекция на кандидатите, използвайки разнообразни канали – уеб сайтове, бази данни, социални и професионални мрежи, headhunting, референции и други

Провеждаме професионални интервюта и оценка на избраните кандидати, като залагаме на бързина и качество в доставяне на услугата

Поддържаме интензивна комуникация и консултираме двете страни през целия процес до финализирането му

Сектори

ЛОГИСТИКА

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
ИНЖЕНЕРИНГ
СТРОИТЕЛСТВО

ФАРМАЦИЯ

АУТСОРСИНГ

ПРОДАЖБИ
РИТЕЙЛ
МАРКЕТИНГ

Защо ние?

Богат опит в различни сектори

Гъвкавост и внимание към детайла

Прозрачна комуникация

Скорост и качество